РИОСВ – Враца открива изложба с фотографии от резерват “Врачански карст”

          В РИОСВ - Враца беше открита изложба с фотографии от резерват “Врачански карст”. Всички изложени снимки са от проведен “фотолов” в резервата, в който участваха ученици и любители на фотографията от град Враца. Авторите на най-добрите снимки получиха награди от организаторите. Цветияна Иванова от ЕГ„Йоан Екзарх” е победител във фотолова и беше наградена с таблет. Втора и трета награда – фотоапарат и дигитална фоторамка, получиха Петра Рашева и Неда Попова от ПМГ “Акад. Иван Ценов”.

          Всеки, който желае, може да разгледа направените от участниците фотографии в информационния център на РИОСВ – Враца. Изложбата ще бъде отворена за посетители до края на месец юли.

          Награждаването и провеждането на изложбата е част от дейностите по работа с деца, провеждани в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ - гр. Враца”, финансиран по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.

Снимки