РИОСВ – Враца организира “фотолов” в резерват “Врачански карст”

          По един от маршрутите, преминаващи през резерват “Врачански карст” се проведе “фотолов”, организиран от РИОСВ – Враца. Ученици и любители на фотографията от град Враца взеха участие в мероприятието. Те преминаха по маршрут “Гарванец – Гарванешки камък”, а срещата с белоглавия лешояд и вълнуващите гледки към Згориградската стена привлякоха техния интерес. Новото поколение ловци – тези с фотоапарати имаха възможността да уловят с обектива редки и защитени видове растения и животни. РИОСВ – Враца подсигури храна, транспорт и водачи за прехода. Направените фотографии ще бъдат представени на изложба, а авторите на най-добрите от тях ще бъдат наградени.


          Целта на мероприятието е популяризиране на резерват “Врачански карст” и организирането му е част от дейностите, провеждани в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ - гр. Враца”, финансиран по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г”.
 

снимки