РИОСВ-ВРАЦА ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА СНИМКИ И ЕСЕ ПО ПОВОД СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА

По повод Световния ден на околната среда 5 юни и 2011 - Международна година на горите, Регионална инспекция по околната среда и водите обявява конкурси за снимка и есе.  

Темата на фотоконкурса е “Гората и човекът”, а целта е да се стимулира творческото мислене на младите екозащитници. Фотографиите ще се изпращат до 1-ви юни 2011 година от ученици от цялата област, след което на 3-ти юни, в пресцентър на РИОСВ – Враца среда ще бъде подредена едноименната изложба с получените фотоси.

            Вторият конкурс е на тема “Дървото”. В него няма възрастово ограничение, а единственото условие е да се изпращат разкази, за единственото дърво, което е оставило в нас траен спомен заради любима история, традиция или легенди. Целта на конкурса е да се събере любопитна информация за дървета с история, които се на територията на област Враца. Ако сред описаните истории има дърво, което е рядък вид, природна забележителност или датира на това място от стотици години, а не е обявена за вековно, ще се възползваме от възможността да го направим точно в Международната година на горите. “Избраникът” сред дърветата ще бъде и номинацията от страна на РИОСВ – Враца в конкурса “Дърво с корен 2011”, организиран от фондация “ЕкоОбщност”.

            Срокът за изпращане на творбите е 01.06.2011 година в сградата на РИОСВ – Враца на адрес: гр. Враца, ул. “Екзарх Йосиф” № 81 и на e-mail: riosv_vr@m-real.net

Класирането на творбите ще бъде обявено на 03.06.2011 г. от 10 часа в сградата на РИОСВ – Враца.

 

 

р е г л а м е н т

 

Фотоконкурс “Гората и човекът”

 

1. Право на участие

Право на участие имат любители фотографи на възраст между 10 и 20 години.

 

2 Tема

Темата на конкурса е „Гората и човекът” и е посветен на Международната година на гората. С най-добрите фотографии ще бъде експонирана изложба.

 

3 Условия за участие

3.1 Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и да бъдат придружени от кратък текст, описващ идеята и посланието, което участникът иска да изрази.

3.2 Големината на изображението трябва да бъде над 2,000 пиксела;

3.3 Участникът в конкурса предоставя на РИОСВ - Враца правата за публикация на творбата, с която участва;

3.4 РИОСВ – Враца си запазва правото да не допуска до участие в конкурса снимки, които нямат необходимите технически и сюжетни качества, не отговарят на темата на конкурса или влизат в противоречие с общоприетите морални норми.

Не се приемат за участие:

- снимки, които не са авторски;

- снимки с лошо качество;

- снимки с дати, воден знак, текстове по снимката;

- снимки с порнографски или обиден характер;

- описанието към снимката не трябва да има обиден или дискриминиращ характер – незаконни дейности или злоупотреби, клевета срещу личност или нарушаването на правото на лична сфера или публикация.

 

4. Изпращане на снимки за участие

Снимки за участие в конкурса се изпращат на CD-носител – по пощата или на място: 3000 Враца, ул. Екзарх Йосиф 81, или на електронната поща на РИОСВ – Враца riosv_vr@m-real.net

Снимките трябва да отговарят на посочените в точка 3 от настоящия регламент условия. До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация.

 

5. Срок за изпращане на снимките

Материалите за участие в конкурса трябва да бъдат изпратени най-късно до 01 юни 2011 година (важи датата на пощенското клеймо).

 

6. Брой снимки

Всеки участник може да участва най-много с две снимки. Веднъж изпратени, снимките не могат да бъдат оттегляни или заменяни. Всяка следваща снимка, изпратена от един и същ участник ще бъде дисквалифицирана. Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация на материала, с който участва в конкурса.

 

7. Критерии за оценка

- интерпретация на темата;

- оригиналност на творбата;

- яснота на посланието;

- способност да се ангажира вниманието на зрителя.

 

8. Награди

Ще бъдат присъдени първа, втора и трета награди.

 

9. Съхранение на лични данни

Предоставените лични данни – трите имена, възраст и телефон за връзка ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни.

 

10. Приемане на правилата на конкурса

При изпращане на творбата за участие в конкурса участниците декларират, че са запознати и приемат условията на конкурса.

 

Откриване на изложба и награждаване на отличените в конкурса „Гората и човекът” ще се състои на 03.06.2011 година /петък/, от 10:00 часа в Информационния център на РИОСВ – Враца.

Успех на всички!

 

 

Конкурс за разказ “Дървото”

 

1.      Право на участие имат всички любители на природата, независимо от тяхната възраст, образователно равнище, социален и етнически произход.

 

2.      Всяка творба да е придружена от: трите имена на автора, учебно заведение /школа/, клас, електронен адрес и телефон за връзка.

 

3.      Публикуваните разкази трябва да бъдат авторски, с обем не по-малко от една стандартна машинописна страница (формат А4) и да не надвишават 3 машинописни страници, шрифт Times new Roman/12. Творбите да бъдат представени на хартиен носител /1 екземпляр/ и в електронен вариант.

 

4.      В разказите очакваме да ни разкажете

- за дърво, което е важно за вас и защо се е запазило във вашите спомени;

- точното му местонахождение;

- вид, височина, приблизителна възраст.

 

5.      Към всеки пътепис е добре да се приложи снимка.

 

6.      Няма ограничение за времето, за което е писана статията. Разказите може да са за места посетени преди години или преди 1 ден.

 

7.      Ще бъдат присъдени първа, втора и трета награди.

 

8.      Краен срок за предаване на творбите 01.06.2011 г. в РИОСВ – Враца на адрес: гр. Враца, ул. “Екзарх Йосиф” № 81 и на e-mail: riosv_vr@m-real.net;

тел. за връзка: 092/ 99 19 67 и 0893 393 187

 

9.      Кандидатите приемат условието техните творби да бъдат използвани и отпечатвани в сайта на РИОСВ – Враца и в регионалните медии и разпространявани от организаторите на Конкурса.

 

10.  Класирането на творбите ще бъде обявено на 03.06.2011 г. от 10 часа в сградата на РИОСВ – Враца.

 

 

Успех на всички!