РИОСВ – Враца награди победителите в конкурс за най-добра снимка от резерват “Врачански карст”

          Директорът на РИОСВ – Враца инж. Цветинка Нейкова награди победителите в конкурса за най-добра снимка от резерват “Врачански карст”. Награди получиха Тодор Минчев и Денимира Ангелова от гр.Враца и Карина Вутова от гр.Мездра. Те се състезаваха с още 14 автора, представени с 24 фотографии от резервата.

          Конкурсът беше обявен през месец април 2015 година и се провежда за трета поредна година. Интерес към него проявиха деца от градовете Враца, Козлодуй, Мездра и Пазарджик. Снимките бяха оценявани по строги критерии, основните от които са съответствие с темата, техническо изпълнение и художествена стойност.

          Всички творби са изложени за посетителите на информационния център в сградата на РИОСВ – Враца.

          Целта на конкурса е популяризирането на резерват “Врачански карст” и организирането му е част от дейностите по работа с деца, провеждани в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ - гр. Враца”, финансиран по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г”.