РИОСВ – Враца награди авторите на най-добрите фотографии от резерват “Врачански карст”

             РИОСВ - Враца награди авторите на най-добрите фотографии от резерват “Врачански карст”. Михаел Младенов и Петър Георгиев от ПМГ “Академик Иван Ценов” и Мартина Григорова от ЕГ„Йоан Екзарх” получиха своите награди на днешното откриване на изложбата в Природозащитен център “Натура”, гр.Враца. Всички изложени снимки са от проведен “фотолов” по рано през годината, на територията на резерват “Врачански карст”. Изложбата ще бъде отворена за  посетители до 4 юли 2014г.

 

Награждаването и провеждането на изложбата е част от дейностите по работа с деца, провеждани в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ - гр. Враца”, финансиран по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.