Решение на “РОВОТЕЛ СТИЙЛ” ООД, № 05-ДО-183-02 от 25.07.2014г.

Решение на “РОВОТЕЛ СТИЙЛ” ООД, № 05-ДО-183-02 от 25.07.2014г.