Решение на “РОВОТЕЛ СТИЙЛ” ООД, № 05-ДО-183-01 от 13.05.2013г.

Решение на “РОВОТЕЛ СТИЙЛ” ООД, № 05-ДО-183-01 от 13.05.2013г.