РЕШЕНИЕ на „РАНГ 2000” ЕООД, № 05-ДО-202-01 от 13.12.2013 г.