Решение на на „АНДИ” ООД, № 05-РД-112-02 от 27.12.2013г.