РЕШЕНИЕ на „ МЕТАЛКО 1” ООД, № 05-РД-143-00 от 15.12.2015 г.