Решение на “ЛМ - 21” ЕООД, № 05-ДО-197-00 от 15.03.2013г.