РЕШЕНИЕ на „КОСТОВ ПЛАСТ” ЕООД, № 05-РД-119-00 от 07.03.2014г.