Решение на “Косаня” ЕООД № 05-ДО-118-01 от 01.02.2012г.