Решение на “ФЕНИКС КОМЕРСМЕТАЛ” ЕООД, № 05-ДО-199-00 от 27.03.2013г.

Решение на “ФЕНИКС КОМЕРСМЕТАЛ” ЕООД, № 05-ДО-199-00 от 27.03.2013г.