Решение на “ФЕНИКС ГРИЙН” ЕООД, № 05-ДО-193-00 от 22.02.2013г.

Решение на “ФЕНИКС ГРИЙН” ЕООД, № 05-ДО-193-00 от 22.02.2013г.