РЕШЕНИЕ на „ЕВРОБИЛД” ООД, № 05 - ДО - 224- 00 от 26.08.2015 г.

РЕШЕНИЕ на „ЕВРОБИЛД” ООД, № 05 - ДО - 224- 00 от 26.08.2015 г.