Решение на ЕТ “ХРИСТО ХРИСТОВ – ЦВЕТИ - 2008”, № 05-ДО-195-01 от 11.04.2014г.

Решение на ЕТ “ХРИСТО ХРИСТОВ – ЦВЕТИ - 2008”, № 05-ДО-195-01 от 11.04.2014г.