Решение на ЕТ “ХРИСТО ХРИСТОВ – ЦВЕТИ - 2008”, № 05-ДО-195-00 от 11.03.2013г.

Решение на ЕТ “ХРИСТО ХРИСТОВ – ЦВЕТИ - 2008”, № 05-ДО-195-00 от 11.03.2013г.