Решение на ЕТ „Георги Костов-2004“, № 05-РД-96-01 от 07.03.2014г.