РЕШЕНИЕ на „ЕКОРЕК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, № 05-РД-138-00 от 12.06.2015 г.