Решение на „ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД, № 05-РД-109-02 от 23.04.2014г.