Решение на “БалБок Инженеринг” АД, № 05-ДО-215-00 от 11.11.2014 г.

Решение на “БалБок Инженеринг” АД, № 05-ДО-215-00 от 11.11.2014 г.