Решение на “АРАП - 2013” ЕООД, № 05-ДО-219-00 от 13.03.2015 г.