Решение “Акет Пласт” ООД № 05-ДО-165-01 от 25.11.2011г.