Решение “АДОНИС”ООД № 05-ДО–167-00 от 07.10.2010 г.