РД на „СПЪТНИК 96” ЕООД, № 05-РД-128-00 от 10.10.2014г.