РД на „ПИРОВСКИ” ООД, № 05-РД-105-00 от 09.01.2013г.