ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ “БОЖИТЕ МОСТОВЕ” ВЕЧЕ Е ЧИСТА

Засилената туристическа дейност остави своя отпечатък в природна забележителност “Божите мостове”, край с. Лиляче. Защитената територия стана една от най-посещаваните туристически дестинации на територията на Област Враца. В Деня на националните паркове /21.05.2011 г./ РИОСВ – Враца, НПО и представители на обществеността се включиха в дейностите по монтиране на маси и пейки, кошчета за отпадъци в местността и край с. Лиляче. Поставени бяха и указателни табели за местността, с цел популяризирането й. Две големи указателни табели с кратка история за феномена “Божите мостве” са разположени на двата разклона преди с. Лиляче и една пред крепостта “Градище”, над самия мост. 11 по-малки табели в селото служат за ориентир. Останалите 12 по-големи, насочващи, бяха монтирани на разклоните преди Враца, Чирен и Лиляче.
Красивата природна забележителност през последните месеци са радва на по-голяма посещаемост от страна на наши и чуждестранни туристи, които с вандалските си прояви оставят траен белег след себе. При извършване на контролна проверки в природна забележителност “Божите мостове” на 18.08.2011 г. е констатирано замърсяване с отпадъци. На кмета на населеното място е дадено предписание за почистване на района, което незабавно беше изпълнено.
На 23.08.2011 г. РИОСВ – Враца е уведомена, че природната забележителност е почистена. От страна на експерти е констатирано, че в туристическата дестинация е чиста.
.


25.08.2011 г.