Пожар в района на ОКС, гр. Враца

                      Във връзка с възникналия пожар в късния следобед на 1 май 2014 година в района на ОКС, гр. Враца, Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца предоставя данни от Автоматичната измервателна станция (АИС) „ЖП гара Враца“ към ИАОС – София.

 

час

SO2

CO

NOx

ФПЧ10

O3

15.00

4.69

0.19

10.31

20.67

66.62

16.00

5.71

0.20

9.05

20.69

69.70

17.00

4.65

0.23

10.88

20.64

58.73

18.00

4.70

0.28

4.93

20.68

66.27

19.00

4.99

0.34

16.95

21

49.21

20.00

4.61

0.33

21.92

21

38.56

21.00

5.16

0.37

9.71

21

46.43

22.00

4.17

0.27

6.38

21

47.57

норма

350 µg/m3

10 µg/m3

200 µg/m3

50 µg/m3

180 µg/m3