Посегателство върху посетителската инфраструктура в резерват “Врачански карст”

          Експерти от РИОСВ – Враца констатираха посегателство върху посетителската инфраструктура на територията на резерват "Врачански карст" по маршрут Враца –  водопад Скакля – Войводин дол. При проверка, извършена от Регионалната инспекция на 11.01.2016 г., се установи, че две от информационните табели са съборени, а носещите колони на арката при входа на резервата са прерязани, което е довело до нейното разрушаване. Предполага се, че вандалският акт е извършен през празничните дни в края на 2015 г.  За  него е подаден сигнал в Областна дирекция на МВР – Враца.

          Маршрутът е изграден през месец юли 2015 г. по проект на РИОСВ – Враца „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст”,  финансиран по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. Резерватът е изключителна държавна собственост и попада на територията на РИОСВ - гр. Враца.

          РИОСВ - Враца призовава гражданите, които имат информация за извършителите, да сигнализират в РУП – Враца.