По повод Световния ден на околната среда РИОСВ – Враца организира детски празник.

         С рисунки на асфалт възпитаници на ЦДГ „Българче” отбелязаха Световния ден на околната среда. Децата рисуваха по темата на Световния ден на околната среда, която през 2015 г. е „Седем милиарда мечти. Една планета. Нека се погрижим.“ Със специално подготвена програма от песни и стихотворения за природата децата поздравиха присъстващите с празника. Всички участници получиха награди от РИОСВ – Враца.
         Световният ден на околната среда се отбелязва в над 100 държави по света, членки на ООН. Датата за честването – 5 юни е избрана на Конференцията на ООН по проблемите на околната среда през 1972 г. На този форум е приета декларация за околната среда, представляваща първия международен договор за принципите на екологична защита на Земята. През годините честването на този ден се е превърнало в значима глобална платформа за въвличане на обществото в проблематиката за опазване на околната среда.
04.06.2015 г.
Пресцентър РИОСВ - Враца