Открит урок „Глобалното затопляне“проведе РИОСВ – Враца

В информационния център на Регионалната инспекция по околната среда и водите днес гостуваха ученици от І и ІІІ клас на училище „Софроний Врачански“ във Враца. Посещението е по повод работата на училището по проект, част от който е темата за глобалното затопляне.

 

Експерти запознаха децата с един от основните компоненти на околната среда – атмосферния въздух, причинителите на замърсяването му, начините за пречистване, значението му за живота на планетата. Разясниха и работата на РИОСВ по осъществяването на контрола върху неговото качество. Учениците видяха диспечерския пункт, в който постъпват данните от автоматичната измервателна станция и газанализатора за измерване на концентрацията на озон в атмосферния въздух.

 

На училище „Софроний Врачански“ бе предоставено копие от документалния филм за резервата „Врачански карст“, а всички участници в открития урок получиха подаръци от РИОСВ – Враца.