Още две малки ветрушки спасиха експертите от РИОСВ - Враца

   Две малки черношипи ветрушки  бяха спасени от експертите на РИОСВ – Враца след получен сигнал на „зеления телефон“. Птиците са намерени в района на студентско общежитие на Медицински университет - София, Филиал Враца. При проверкатa е установено, че птиците са в добро състояние, без видими наранявания и все още с пухово оперение. След направено подхранване двете ветрушките са изпратени за доглеждане в Спасителен център за диви животни “Зелени Балкани“ - Стара Загора.

Шест дни по-рано друга ветрушка беше намерена в същия район и изпратена  в Спасителен център за диви животни “Зелени Балкани „в  Стара Загора.