Опровержение на статия във вестник “Конкурент”

По повод поместената статия във вестник “Конкурент” на 07.05.2012г. “Боклуци на Зоров отровиха Враца” , касаеща  регистрирането на опасни количества циановодород на улица “Петропаволска” гр.Враца, РИОСВ-Враца Ви информира:

   -извършените замервания по горепосочения показател са регистрирани от мобилна автоматична станция към ОУ “Пожарна Безопасност и защита на населението” -Враца, а не от мобилна автоматична станция към ИАОС-София към МОСВ.

   -резултатите от мониторинга по горния показател са достъпни в ОУ “Пожарна Безопасност и защита на населението” -Враца.

 

 

 

07,05,2012 г.