Oбществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на пристанище АДМ Оряхово“,

  • Съобщение за организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на пристанище АДМ Оряхово“, с местоположение: УПИ XI, кв. 16, гр.Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца, възложител: "АДМ България Лоджистикс" ЕООД /срещата ще се проведе на 17 ноември 2016г./