На 22 април и във Враца ще бъде отбелязан Денят на Земята

По повод 22 април - Деня на Земята, РИОСВ - Враца ще проведе инициатива, посветена на тазгодишната тема „Защитете биологичните видове“, чиято цел е да се акцентира върху грижата за природата и нейните ценности.

Мероприятието ще се проведе на 22 април с ученици от училищния екоклуб „Детелина“ в СУ „Христо Ботев“, гр. Враца. Под формата на открит урок и викторина децата ще бъдат запознати с ролята на биологичните видове и тяхната стойност в сложната мрежа на живота.

Мотото на кампанията „В природата нищо не съществува само“ акцентира върху значимостта на всички живи същества като незаменима част от живота на Земята и насочва вниманието на световната общественост върху темповете на изчезване на видове растения и животни, които все още могат да бъдат забавени, а популацията на много застрашени видове – възстановена.