МОСВ ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ НА ВЪЗРАСТ ОТ 7 ДО 18 ГОДИНИ

МОСВ ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ НА ВЪЗРАСТ ОТ 7 ДО

18 ГОДИНИ

ЗА РИСУНКА, РАЗКАЗ И ПРЕДМЕТ, ИЗРАБОТЕН ОТ РЕЦИКЛИРАНИ МАТЕРИАЛИ

 

За трета поредна година Министерство на околната среда и водите организира конкурс за деца „Обичам природата и аз участвам”.

Конкурсът се провежда от 25 март до 31 май 2013 г. и в него могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 18 години. Конкурсът е в следните категории:

Ø  Рисунка

Ø  Разказ

Ø  Предмет, изработен от рециклирани материали

Всеки участник може да изпрати до три свои творби за всяка от категориите, които да показват отношение и грижа към природата.

Всяко произведение трябва да съдържа информация за имената на участника,  адрес и телефон за обратна връзка. Всички творби трябва да бъдат изпратени по местоживеене на участниците, в срок до 31 май 2013 година, до регионалните структури на министерството – регионалните инспекции по околната среда и водите, басейновите дирекции и дирекциите на националните паркове. По-долу може да видите техните адреси. Всяка инспекция ще номинира по десет произведения за общонационално оценяване от комисия в състав от петима членове.

Награди:

v  Спечелилите първо място във всяка от трите категории  ще получат айпад;

v  Спечелилите второ място във всяка от категориите  – айфон;

v  Спечелилите трето място във всяка от категориите – дигитална камера.

Природата - това сме ние и отношението и грижата към нея е отношение към самите нас. Всеки е значим и заслужава да живее, учи и работи в чиста и здравословна среда и това е отговорност на цялото ни общество.

Адресът, на който можете да изпращате предложенията е: riosv_vr@m-real.net

Пожелаваме на всички участници успех!