Природна забележителност „ЛЕДЕНИКА“

Цели на обявяване: пещера - посещаема

Местоположение: Област: Враца; Община: Враца; Населено място: гр. Враца

Площ: 102,3 хектара

Документи за обявяване:

ПМС № 2057 от 28.11.1960 г.  (ДВ, бр. 1-3-9-2057-1960)

Документи за промяна:

1. Заповед № 2810 от 10.10.1962 г. на ГУГ (ДВ, бр. 56/1962 г.) 

2. Заповед № 1449 от 21.12.1989 г. на председателя на Държавния комитет за опазване на природната среда (ДВ, бр. 3/1990 г.) - промяна в площта - увеличаване

Режим на дейности:

  1. Забранява се събирането на камъни и разкриването на кариери в района на защитените природни обекти;
  2. Забранява се влизането в пещерите, унищожаването и чупенето на образуванията (сталактити и сталагмити в тях), както и замърсяването им;
  3. Забранява се събирането или унищожаването на пещерната фауна;
  4. Забранява се писането и драскането по стените, влизането с факли и други димящи осветителни тела, както и всички действия, които водят до загрозяване или унищожаване на пещерите.

Природна забележителност „Леденика“, смайва туристите с една своя характерна особеност, дала в крайна сметка и името на самата пещера. Намира се в Стрешерския дял на Врачанската планина, на 16 км. от Враца. Разположена е в дъното на Леденишкия увал при надморска височина 830 м. Температурата в пещерата варира от -7° C до 15° C, при стабилни 8° С във вътрешността.

Дължината на Леденика е малко над 300 м, но по нищо не отстъпва на останалите най-забележителни български пещери. Невероятната ледена украса на привходните части се появява през зимните месеци, когато ниските температури, в съчетание с просмукващата се от повърхността вода, позволяват образуването на десетки сталактити, сталагмити, сталактони и всякакви причудливи структури от чист лед. През топлото годишно време замръзналата украса на Леденика изчезва и началните зали не правят особено впечатление.

В пещерата има малко, немного дълбоко синтрово езеро, в чиято гладка повърхност се отразяват влажните стени на пещерата. Според едно поверие, за него се говори, че изпълнява желанието на всеки, който потопи ръката си в него.

В нея живеят 23 пещерни и пещеролюбиви животински вида, сред които и насекомото „Леденикус“ или „Светломразец“, което се е адаптирало толкова добре към тъмнината, че ако излезе на светлина, умира. От растителния свят се срещат лишеи и мъхове, които са слабо развити

Леденика отваря врати за посетители през 1961 г., а през 2005 г. инфраструктурата й е изцяло обновена и пригодена за масови посещения.  Включена е в Стоте национални туристически обекта. Районът около Леденика може да бъде достигнат и пеша по някоя от маркитаните пътеки от Враца. Може също да се ползва като отправна точка за други разходки из живописните околности.