КП на „Завод за преработка на скално-облицовъчни материали“, стопанисван от „Хемус-М” АД, гр. Мездра,

КП на „Завод за преработка на скално-облицовъчни материали“, стопанисван от „Хемус-М” АД, гр. Мездра,