КП на Кравеферма на ЗП Милчо Дамянов Тодоров – с.Лесура, на 29.04.2015г.

КП на Кравеферма на ЗП Милчо Дамянов Тодоров – с.Лесура, на 29.04.2015г.