КП на “Хаджийски и фамилия” ЕООД, с. Градешница, на 16.10.2014 г.

КП на “Хаджийски и фамилия” ЕООД, с. Градешница, на 16.10.2014 г.