КП на “Атамар” ООД, с. Паволче, общ. Враца, на 12.09.2014 г.

КП на “Атамар” ООД, с. Паволче, общ. Враца, на 12.09.2014 г.