Комплексна проверка на Животновъден обект на ЕТ „Централкомерс”– с.Моравица, на 25.02.2014г.

Комплексна проверка на Животновъден обект на ЕТ „Централкомерс”– с.Моравица, на 25.02.2014г.