Kомплексна проверка на „Яйца и птици”АД, гр. Мизия на 13.09.2011г. и 15.09.2011г.

Kомплексна проверка на „Яйца и птици”АД, гр. Мизия на 13.09.2011г. и 15.09.2011г.