Комплексна проверка на винарна „Селановци Ахинора“, стопанисвана от “Винарна Селановци Ахинора” ЕООД, на 27.08.2013г.

Комплексна проверка на винарна „Селановци Ахинора“, стопанисвана от “Винарна Селановци Ахинора” ЕООД, на 27.08.2013г.