Комплексна проверка на „СВ-Феникс”ЕООД, с. Мраморен на 28.09.2011г.

Комплексна проверка на „СВ-Феникс”ЕООД, с. Мраморен на 28.09.2011г.