Комплексна проверка на „Проучване и добив на нефт и газ” АД на 28.03.2012 г.

Комплексна проверка на „Проучване и добив на нефт и газ” АД на 28.03.2012 г.