Комплексна проверка на “Марколана България” ООД – с.Зверино, общ.Мездра на 10.11.2011г.

Комплексна проверка на “Марколана България” ООД – с.Зверино, общ.Мездра на 10.11.2011г.