Комплексна проверка на “Людал фрикшън” ЕООД, с. Зверино, на 14.08.2014 г.

Комплексна проверка на “Людал фрикшън” ЕООД, с. Зверино, на 14.08.2014 г.