Комплексна проверка на “Лидл България” ЕООД, на 16.11.2012г.

Комплексна проверка на “Лидл България” ЕООД, на 16.11.2012г.